⛔️ EU-domstolen underkänner Privacy Shield som laglig grund för behandling av personuppgifter i USA ⛔️

Den 16:e juli kom ett avgörande från EU-domstolen (C-311/18, "Schrems II") som kan komma att medföra konsekvenser för aktörer som överför personuppgifter mellan EU 🇪🇺 och USA 🇺🇸 Överför ditt företag personuppgifter till aktörer inom USA, och lutar ni och/eller er motpart er mot ramverket Privacy Shield?🔒 I sådant fall finns nu anledning att se över era metoder för behandling av personuppgifter för att säkra ny laglig grund för sådana överföringar för att inte riskera sanktioner ⚖️

I domen ogiltigförklarades ramverket EU-U.S. Privacy Shield, som framtagits av EU och USA i syfte att möjliggöra personuppgiftsöverföring mellan privata företag i EU och USA. Det skydd som Privacy Shield tillförsäkrar bedömdes vara otillräckligt i förhållande till de krav som ställs enligt EU-rätten.

Läs FAQ om domen publicerad av European Data Protection Board här och hör av dig för att utreda hur domen påverkar ert företag.

July 22, 2020