Förifyllda klickrutor = Godkänt samtycke? ☑️👀

Accept av allmänna villkor är det vanligaste sättet att ingå avtal i konsumentförhållanden📝 Många gånger krävs inte ens en aktiv handling för att acceptera villkoren, t.ex. genom förifyllda klickrutor. Men vad gäller egentligen?

Enligt "De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring" som publiceras av Konsumentverket bör företag ha en process som innebär att konsumenten måste gå igenom villkoren för att komma vidare i köpprocessen. Det kan t.ex. ske genom att konsumenten måste scrolla igenom villkoren eller att villkoren presenteras på en ny sida via hyperlänk. Därefter krävs att konsumenten AKTIVT accepterar avtalsvillkoren✅ Använder man klickrutor får de alltså INTE vara ifyllda på förhand ⛔️

Detsamma gäller för samtycke till "cookies"🍪 och "pixels" samt för personuppgiftsbehandling. 🇪🇺 EU-domstolen har även i förhandsavgörande (C-673/17) ogiltigförklarat samtycke som grundades i en förifylld klickruta.

Hur säkerställer du att ditt företag har registrerings- och köpprocesser som säkerställer att ni ingår giltiga avtal med era kunder? Hör av er till oss för analys! 🔍

August 17, 2020