Qap Legal rådgivare till Fudd Finans i samband med godkänd ansökan till Finansinspektionen 🚙💰🏎💰🚐

Universella finansieringslösningar ser ökad konkurrens från nischade, branschspecifika diton där upplägg, villkor, avgifter etc. kan anpassas efter behovsanalys i den enskilda branschen 🔍 

Fudd Finans har hittat en sådan nisch där man erbjuder en lösning för lagerfinansiering för bilhandlare, läs mer här.

Qap Legal har agerat rådgivare till Fudd Finans i samband med godkänd ansökan till Finansinspektionen som Finansiellt institut ✅ Teamet bestod av Dennis Lundquist och Fred Bergström.

September 21, 2020