Har ditt företag styrelseledamöter eller VD bosatta i UK?🇬🇧🇪🇺👇🏻

Brexit påverkar mycket, även svensk bolagsrätt. T.ex. kommer styrelseledamöter och andra funktionärer i aktiebolag som är bosatta i UK att fr.o.m. 1 januari 2021 anses vara bosatta utanför EES-området vilket, beroende på styrelsens sammansättning, kan innebära att bolaget inte längre uppfyller bosättningskraven för styrelsen (minst hälften av ledamöterna ska vara bosatta inom EES), VD (ska vara bosatt inom EES) eller andra funktionärer🚨

➡️ Dispens från bosättningskravet med anledning av Brexit kan ansökas hos Bolagsverket på blankett som du hittar här

Uppfyller ditt bolag bosättningskraven post-Brexit? 👀 

October 12, 2020