Qap Legal legal rådgivare vid försäljningen av Woilà till Klarna 🤝

Woilà blir en del av Klarna 🎈

Konsolidering är en naturlig del av alla marknader och skapar möjligheter för små start-ups att snabbt utveckla nya idéer💡 och för större scale-ups (och därigenom marknaden) att snabbt tillgodogöra sig sådana idéer genom förvärv 🤝 Klarnas förvärv av Woilà är ett utmärkt exempel på detta.  

Läs mer här!

Qap Legal agerade legal rådgivare till Woilà i transaktionen och teamet bestod av Niklas Bergman och Caroline Elbra.

October 26, 2020