Qap Legal legal rågivare vid övertecknad företrädesemission i ESEN eSports 🎮

🎮 E-sportindustrin uppskattas generera 10 miljarder kronor i intäkter under 2020 och e-sportturneringar världen över hade 454 miljoner åskådare under 2019. En bransch på frammarsch helt klart! 

ESEN esports är ett av många svenska bolag som driver denna utveckling framåt och Qap Legal agerade legal rådgivare i samband med deras företrädesemission som övertecknades till 192,5 procent 💥

Teamet på bestod av Dennis Lundquist och Fred Bergström.

Läs mer här!

November 17, 2020